نمایشگاه گروهی نقاشی، ویديو آرت، عکس و مجسمه

هنرمندان
كوروش اديم
سميرا اسكندرفر
شهرزاد اكرمى
فريد امين الاسلام
مرضيه باقرى
ساوالان جماعتى
پرهام ديده ور
ليلا رفاهى
امير سقراطى
شهروز صدر
قدرت الله عاقلى
سبا عربشاهى
نجوا عرفانى
حميدرضا فتوحى
صمد قربانزاده
بهنام كامرانى
سپيده نور محمدمن

Parham Didehvar

گستره ى زيستى به نیایی مشترک پیوند خورده اند. خویشان هم اند و غافل از این خویشاوندی. میلیارد ها سال پیشتر، نخستین یاخته ی حیات که به اختصار بر او "لوکا" نام نهاده اند، از جمود زمین گسست و جان گرفت و زان پس زندگی چون تجربه ی درد بر پهنه ى زمین سرایت کرد. از دیر باز تا کنون، به فرگشت، نوادگان "لوکا" گونه گون شده اند و هر یک طریقی گزیده اند؛ یکی ریشه دواند و دیگری دوید، یکی درید و دیگری دریده شد، یکی دل به دریا زد و دیگری آسمان را خانه کرد. و در این ميان، انسان پدید آمد؛ فردیت یافت، درد کشید و به بیان درد دست یافت و  با سلطه ی خود بر درد دیگر گونه ها افزود. گیاه و جانور را به بند کشید و بر گستره حیات چیره شد. گويى آمده است كه در تقابل و نه پیوند با هستی، ميراث لوكا را از بين ببرد. و حال آن چه در این نمایشگاه گرد آمده است، تلاش هنر است و  شاید تنها میدان تلنگر

اندیشه به ما، و نه التیامی بر زخم های پیکره زیستی​

پرهام دیده ور - آبان ۱۳۹۷

VISUAL ARTIST